Niedziela, 23 wrzesnia 2018r. Bogusława, Liwiusza, Tekli
 Szukaj
FACEBOOK RSS EMAIL Strona główna
Planeta Kobiet

Jakie kompetencje warto kształcić u dzieci?

Przedsiębiorczość to nie tylko umiejętność prowadzenia firmy, ale przede wszystkim zestaw kompetencji przydatnych w życiu codziennym. Instytut Wolności, pomysłodawca programu „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”, wyróżnił szereg umiejętności decydujących o przedsiębiorczości młodych ludzi.
Na które z nich powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w kształceniu dziecka?

• Umiejętność współpracy
Wraz ze wzrastającym poziomem wiedzy i postępem technologicznym stopniowo oddalamy się od porządku świata, w którym rozwój zawdzięczaliśmy przede wszystkim indywidualnym geniuszom. Bycie ekspertem nawet w jednej dziedzinie jest dziś trudne, a doskonałość w wielu obszarach – prawie niemożliwa. Żyjemy w erze wąskich specjalizacji. Obecnie, za nowymi odkryciami i wynalazkami stoją najczęściej zespoły projektowe złożone ze specjalistów różnych dyscyplin. Współpraca nie tylko umożliwia dzielenie się wiedzą, lecz także tworzy nową wartość w wyniku efektów synergicznych, u podłoża których leżą zróżnicowane doświadczenie i kompetencje członków zespołu. Osoby przedsiębiorcze rozumieją, że jest dziś ona warunkiem koniecznym do wykorzystania własnego potencjału i osiągnięcia zawodowego sukcesu.

• Krytyczne myślenie
Rzecz jasna nie chodzi o krytykanctwo, lecz o umiejętność kwestionowania i racjonalnej, merytorycznej oceny posiadanych informacji. Jest to swoiste poszukiwanie dziury w całym: podważanie utartych twierdzeń i ukrytych założeń, analizowanie szczegółów, szukanie i wyjaśnianie nieścisłości. Krytyczne myślenie staje się umiejętnością niezbędną w warunkach komercjalizacji treści i zalewu niesprawdzonymi wiadomościami. Jest też źródłem kreatywności i nowatorskich rozwiązań. Trudno bowiem wypracować coś nowego bez zakwestionowania zastanego status quo.

• Samoświadomość
To jedna z ważniejszych kompetencji, którą powinien wykształcić w sobie przedsiębiorczy człowiek. Świadomość samego siebie to rozpoznawanie własnych emocji, słabości i potrzeb. To także wiedza o swoich możliwościach i ograniczeniach. Będąc samoświadomym, łatwiej jest zachować wewnętrzne umiejscowienie kontroli oraz adekwatne poczucie własnej wartości, ułatwiające podejmowanie nowych wyzwań. Samoświadomość stanowi także warunek konieczny rozwoju inteligencji emocjonalnej umożliwiającej efektywną komunikację z innymi ludźmi i pracę w zespole.

• Inicjatywa i twórcze myślenie
Łączy się umiejętnością prawidłowego identyfikowania problemów oraz możliwych sposobów ich rozwiązania. W rozwiązywaniu problemów bardzo pomocne jest twórcze myślenie, kreatywność – czyli umiejętność tworzenia rzeczy nowych i wychodzenia poza utarte schematy myślenia. Kreatywność jest cechą wrodzoną, charakterystyczną dla małych dzieci. Wraz z wiekiem i zdobywanym doświadczeniem naturalnie maleje. Można jednak temu przeciwdziałać poprzez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń i metod pracy z uczniem.

• Elastyczność i potrzeba samokształcenia
To zdolność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Umiejętność ta jest niezbędna w czasie dynamicznych zmian i wielkich przeobrażeń, którym ulega współczesny świat. Dzisiejsza młodzież stanie przed koniecznością dostosowania się do wielkich zmian o wymiarze globalnym – zmian klimatycznych, społecznych, politycznych i technologicznych, jak i do zmian zachodzących na poszczególnych rynkach – w tym w szczególności na rynku pracy.

Jeszcze do niedawna nikogo nie dziwiła praca w jednej firmie przez cały okres aktywności zawodowej. Dzisiaj rynek pracy jest znacznie bardziej dynamiczny. Biznesy, a nawet całe branże, równie szybko pojawiają się, co znikają. Mało kto może liczyć na wieloletnią pracę w jednym przedsiębiorstwie. Postępująca automatyzacja pracy prawdopodobnie jeszcze nasili dynamikę zmian. Naukowcy przewidują, że aż 47 proc. miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych może ulec pełnej automatyzacji . Warto potraktować to ostrzeżenie jako trend globalny. Dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku, będzie zatem wymagało nieustannego się kształcenia - nabywania poszukiwanych i wysoko cenionych umiejętności. Młodzi ludzie powinni być przygotowani, że niezależnie od obranej drogi zawodowej, w trakcie swojej kariery zawodowej będą zmuszeni do ciągłego samokształcenia i doskonalenia.

Przedsiębiorczy w życiu i w szkole to program edukacyjny stworzony w 2013 roku przez Instytut Wolności. Celem programu jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży w podejmowaniu inicjatywy i rozwijaniu przedsiębiorczości. Za sprawą współpracy z wiodącymi, znanymi w środowisku oświaty szkołami, które skutecznie wdrażają dobre metody przekazywania wiedzy ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych Instytut wolności stworzył przewodnik po najlepszych praktykach dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Do programu można przyłączyć się za pośrednictwem: http://przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl/
Oceń ten artykuł:  1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt    Aktualna ocena: 0,00
 
Wyślij e-mail rekomendujący ten artykuł
E-mail adresata
 
 
Jakie kompetencje warto kształcić u dzieci?
Przedsiębiorczość to nie tylko umiejętność prowadzenia firmy, ale przede wszystkim zestaw kompetencji przydatnych w życiu codziennym. Instytut Wolności, pomysłodawca programu „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”, wyróżnił szereg umiejętności decydujących o przedsiębiorczości młodych ludzi.
Czytaj cały artykuł

 
Twoje Imię i Nazwisko
 
Twój E-mail
 
 
Dodaj swój komentarz do artykułu.
 
Komentarz
Autor
 

Wasze Komentarze

Jeszcze nie skomentowano powyższego artykułu.

Wszystkie komentarze są własnością ich autorów. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść wpisu. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, planetakobiet.com.pl może przekazać wszelkie informacje stronom zainteresowanym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu.

Konkursy

Wywiady z gwiazdami

Nasza Ankieta

Najprzystojnieszy polski aktor to?

zagłosuj
Moda   Trendy   Projektanci   Modna w ciąży   Ciekawostki   Porady stylisty   Zdrowie i Uroda   Zdrowie   Uroda   Make-up   Rozmaitości   Kącik kulinarny   Z życia wzięte   Wielki świat   Motoryzacja   Nasze dzieci   Porady   Nasz ślub   Kultura   Muzyka   Kino   Teatr   Książka   Sztuka   Konkursy   Konkurs SMS-owy   Konkurs książkowy   Konkurs muzyczny   Wywiady z gwiazdami   Kominek    
Copyright © 2018 Planeta Kobiet. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie L77 - Strony internetowe Strony internetowe